Prawo pracy – pomoc dla pracowników Zielona Góra

Pracownicy często nie zdają sobie sprawy z przysługujących im praw albo nie wiedzą jak sobie poradzić, gdy nagle zostaną zwolnieni z pracy, nie otrzymają należnego wynagrodzenia czy odszkodowania. Rolą kancelarii prawnej działającej na terenie Zielonej Góry lub innego polskiego miasta jest zapewnienie im pomocy w każdym z przypadków jakie przewiduje prawo pracy.

Pracownikom oferuje się najczęściej pomoc w takich sprawach, jak m.in.:

 • mobbing,
 • przywrócenie do pracy,
 • odszkodowanie za wypadek w pracy,
 • błędnie wystawione świadectwo pracy,
 • zapłata zaległego wynagrodzenia,
 • wypłata zasiłku z tytułu choroby,
 • odszkodowanie za wypowiedzenie umowy o pracę bez wypowiedzenia,
 • uchylenie nałożonych na pracownika kar za przewinienie porządkowe,
 • odwołanie od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Ponadto pracownicy mogą liczyć na pomoc kancelarii adwokackiej w zakresie porad prawnych dotyczących prawa pracy oraz przygotowania stosownych opinii prawnych.

Prawo pracy - wsparcie dla pracodawców

Adwokat pomaga również pracodawcom w zakresie prawa pracy, począwszy od profesjonalnego doradztwa. Czuwa nie tylko nad prawidłowym zawieraniem czy rozwiązywaniem umów. Ze swojej strony może zaoferować także m.in.:

 • tworzenie i opiniowanie regulaminów pracy, wynagrodzeń, statutów, aneksów oraz innych dokumentów, które są niezbędne w działalności pracodawcy,
 • analizę prawną zagadnień związanych z pracownikami,
 • przygotowywanie i opiniowanie umów o zakazie konkurencji,
 • pomoc w zakresie negocjacji i przygotowywania umów o pracę i umów cywilnoprawnych, na podstawie których zatrudnia się członków władz spółek, menadżerów (kontrakt),
 • doradztwo w zakresie zawierania, modyfikacji lub wypowiadania umów o pracę,
 • doradztwo w zakresie zwolnień grupowych.

Zarówno pracowników, jak i pracodawców może reprezentować na każdym etapie postępowania przed sądami oraz innymi instytucjami.