Prawo gospodarcze – prawna pomoc dla firm Zielona Góra

Wśród klientów, których na co dzień obsługuje kancelaria adwokacka prowadzona przez adwokata Pawła Polańskiego są firmy i spółki. Prawo gospodarcze to bardzo szeroka dziedzina. Osoby prowadzące działalność gospodarczą, zakładające firmy czy spółki mogą skorzystać z wiedzy i doświadczenia prawników, którzy się w nim specjalizują. Prawo gospodarcze wiąże się m.in. z załatwieniem pewnych formalności związanych z założeniem firmy. Kancelaria adwokacka w szczególności:

  • służy doradztwem przy wyborze formy prawnej planowanej działalności gospodarczej,
  • oferuje pomoc przy zakładaniu spółek osobowych oraz kapitałowych: spółek jawnych, spółek partnerskich, spółek komandytowych, spółek akcyjnych czy spółek komandytowo-akcyjnych, jak również spółek cywilnych,
  • pomaga przy wszelkich zmianach, jakie dokonuje się w Krajowym Rejestrze Sądowym,
  • uczestniczy w posiedzeniach organów spółek,
  • przygotowuje, opiniuje wewnętrzne dokumenty (uchwały, umowy, regulaminy, statuty, i inne akty prawne), które są niezbędne do prowadzenia bieżącej działalności w spółkach,
  • zapewnia pomoc na etapie przekształceń (zmiany, podziału) oraz likwidacji spółek prawa handlowego.

Kompleksowa obsługa na wszystkich etapach postępowania

Ze strony doświadczonego adwokata można liczyć na bieżące doradztwo prawne – m.in. w zakresie prawa wekslowego czy różnego rodzaju działań podejmowanych przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą. Ponadto gwarantuje on klientom kompleksową obsługę prawną na każdym etapie postępowania sądowego, a także przed sądami administracyjnymi i urzędami oraz instytucjami. Dotyczy to m.in. sporów z kontrahentami w zakresie polubownej lub sądowej windykacji należności. Jednocześnie prawnik dba o to, aby maksymalnie zabezpieczyć wierzytelności klienta w obrocie gospodarczym. Oprócz tego, w ramach spraw podlegających pod prawo gospodarcze, pomaga przy sporządzeniu wniosków o ogłoszenie upadłości.