Prawo autorskie – zabezpieczanie interesów klientów Zielona Góra

Niektóre dobra niematerialne oraz własności przemysłowe, takie jak patenty oraz znaki towarowe to inaczej własność intelektualna. Autorskie prawa majątkowe i osobiste, prawa pokrewne to kilka dziedzin, jakie wiążą się z tymi przypadkami. Kancelaria adwokacka prowadzona przez adwokata Pawła Polańskiego w Zielonej Górze oferuje swoją pomoc w zakresie doradztwa i reprezentacji interesów klientów w różny sposób. W zakresie usług znajduje się m.in.

  • bieżące doradztwo w zakresie prawa własności intelektualnej,
  • badanie zdolności rejestrowej znaków towarowych, wzorów przemysłowych i użytkowych, wynalazków itp.

Adwokat zajmie się także sprawami, które związane są z:

  • ochroną danych osobowych,
  • ochroną prywatności,
  • ochroną dobór osobistych – czyli kwestii związanych z wizerunkiem, tajemnicą korespondencji, renomy,
  • tajemnicą źródeł informacji,
  • roszczeniami wynikającymi z przepisów ustawy o zwalczeniu nieuczciwej konkurencji.

Prowadzenie postępowań, negocjacji i mediacji

Oprócz tego kancelarii adwokackiej z Zielonej Góry powierzyć można prowadzenie:

  • wszelkich postępowań rejestrowych lub spornych – przed urzędami patentowymi w kraju, jak i za granicą,
  • procesów sądowych i sądowo-administracyjnych w sprawach dotyczących praw własności intelektualnej,
  • negocjacji oraz mediacji w sporach obejmujących własność intelektualną.

W zakresie prawa własności intelektualnej kancelaria obsługuje klientów z Zielonej Góry i innych miast w Polsce. Prowadzący ją adwokat posiada w tym zakresie spore doświadczenie oraz odpowiednią wiedzę. Dobro klienta jest dla niego priorytetową kwestią. Prawo własności intelektualnej to dziedzina, w której co chwile pojawiają się nowe wytyczne i rozstrzygnięcia. Adwokat śledzi je na bieżąco, aby zapewnić klientom jak najwyższą jakość świadczonych przez nas usług.