Prawo rodzinne i opiekuńcze, rozwody – od porad prawnych po prowadzenie spraw – Zielona Góra

Prawo rodzinne i opiekuńcze należy do zakresu działalności prowadzonej przez Pawła Polańskiego kancelarii adwokackiej w Zielonej Górze. To dziedzina niezwykle delikatna, w której często pojawiają się trudne emocje i ważą się ludzkie losy. Adwokat podejmujący się takich spraw jak np. rozwody, rzetelnie analizuje każdą sytuację, aby przedstawić klientowi propozycję optymalnego rozwiązania. Porady prawne oraz reprezentacja klienta przed sądem to część usług, jakie adwokat rozwodowy Paweł Polański oferuje swoim klientom.

Kancelaria adwokacka prowadzi m.in. sprawy o:

 • separację,
 • rozwód,
 • unieważnienie małżeństwa,
 • podział majątku wspólnego,
 • rozdzielność majątkową,
 • ograniczenie, zmianę lub pozbawienie władzy rodzicielskiej,
 • alimenty – m.in. ustalenie świadczenia na rzecz małoletnich dzieci, podwyższenie go lub obniżenie w stosunku do małoletnich dzieci, uchylenie obowiązku alimentacyjnego w stosunku do pełnoletnich dzieci, przyznanie alimentów od pełnoletnich dzieci na rzecz rodziców, pomoc w zakresie uzyskania alimentów z Funduszu Alimentacyjnego,
 • ustalenie lub zaprzeczenie ojcostwa,

Pozew o rozwód Zielona Góra

Rozwody, podobnie jak inne sytuacje rodzinne, wymagają chłodnego spojrzenia, dopasowania się do określonych terminów, przygotowania wymaganej dokumentacji. Adwokat jest osobą, która dopilnuje tego i zadba o interes klienta, a jednocześnie będzie dla niego wsparciem.

W związku z tym kancelaria adwokacka w Zielonej Górze świadczy następujące usługi:

 • sporządzanie pozwu o rozwód, odpowiedzi na niego oraz inne pisma procesowe w toku postępowania
 • pomoc w prowadzeniu spraw rozwodowych z orzekaniem o winie oraz bez wskazywania strony odpowiedzialnej za rozkład pożycia małżeńskiego
 • przygotowywanie apelacji od wyroków sądów I instancji, a także zażaleń na postanowienia w toku procesu
 • uczestniczenie w negocjacjach dotyczących warunków prawnego rozstania się małżonków.

Oprócz tego adwokat, który prowadzi sprawy o rozwód, udziela również porad prawnych. Są one okazją do tego, aby omówić wiele kwestii związanych z przepisami regulującymi sprawy rodzinne.

Rozwód Zielona Góra – kiedy możliwe jest orzeczenie rozwodu?

Zgodnie z polskim prawem rodzinnym, warunkiem koniecznym do tego, aby doszło do formalnego zakończenia małżeństwa, jest wystąpienie zupełnego i trwałego rozkładu pożycia pomiędzy małżonkami. Obie te przesłanki muszą zostać spełnione łącznie. Oznacza to, że rozwód jest możliwy, gdy zerwane zostały wszelkie więzy między małżonkami:

 • duchowe,
 • fizyczne,
 • gospodarcze.

Sąd może go jednak nie orzec, jeżeli:

 • miałoby z tego powodu ucierpieć dobro małoletnich dzieci małżonków,
 • formalnego rozstania żąda małżonek wyłącznie winny rozkładu pożycia, a drugi nie wyraził zgody na to i jego odmowa nie jest sprzeczna z zasadami współżycia społecznego,
 • byłoby to sprzeczne z zasadami współżycia społecznego.

Adwokat rozwodowy jest osobą, która może wyjaśnić wiele kwestii związanych z prowadzeniem tego rodzaju spraw oraz zaproponować strategię działania zgodną z obowiązującymi przepisami prawa. Zakres pomocy ustala zawsze klient.

 

Adwokat rozwodowy Zielona Góra

Ale nie tylko w kwestii rozwodów, władzy rodzicielskiej czy alimentów można liczyć na pomoc adwokata rozwodowego. Kancelaria adwokacka w Zielonej Górze podejmuje się także spraw dotyczących opieki i przysposobienia małoletnich. Innym zagadnieniem wynikającym z prawa rodzinnego i opiekuńczego jest kwestia ustanowienia opiekuna dla osoby ubezwłasnowolnionej. W tych sprawach również prawnik reprezentuje klienta na każdym etapie przeprowadzanego postępowania.

Jeśli będziesz potrzebował adwokata rozwodowego lub takiego, który pomoże Ci w innej sprawie, skontaktuj się z kancelarią.