Zielona Góra – profesjonalna pomoc w prawie konstytucyjnym i europejskim

Zarówno w Polsce, jak i na terenie całej Unii Europejskiej osoby prywatne oraz podmioty prowadzące działalność gospodarczą obowiązują przepisy prawne zawarte w prawie konstytucyjnym i europejskim. Aby nie zginąć w gąszczu różnych regulacji prawnych, warto skorzystać z pomocy adwokata, który posiada odpowiednie kompetencje w zakresie obu tych dziedzin prawa. Kancelaria adwokacka adwokata Pawła Polańskiego z Zielonej Góry służy klientom pomocą również w zakresie prawa konstytucyjnego oraz europejskiego. Może ona dotyczyć udzielenia porad prawnych, analizy różnego rodzaju pism, przygotowywania i opiniowania dokumentów czy występowania w imieniu klienta przed różnymi organami oraz instytucjami na terenie Polski oraz Unii Europejskiej. Adwokat pomaga zarówno klientom prywatnym, jak i prowadzącym działalność gospodarczą w zakresie swobody przepływu towarów, pracowników, kapitału i przedsiębiorczości. Nie zawsze wiadomo, gdzie i jak warto ulokować firmowy kapitał zagranicą, jak założyć spółkę czy jej odział w innym państwie albo jakie przywileje daje prawo imigracyjne. Zarówno w tych, jak i innych zagadnieniach można liczyć wówczas na wsparcie prawnika.

Wnioski, skargi, opinie prawne

Zarówno Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, jak i inne dokumenty obowiązujące na terenie naszego kraju oraz przepisy europejskie dają zarówno wiele przywilejów, jak i narzucają pewne obowiązki na osoby i podmioty im podlegające. Wnioski, skargi, czy opinie prawne to dokumenty, jakie sporządza adwokat specjalizujący się w prawie konstytucyjnym oraz europejskim. Ich adresatami mogą być różne organy czy instytucje. Prowadzona przez adwokata Pawła Polańskiego kancelaria adwokacka oferuje klientom pomoc w postaci:

  • wystąpienia do Rzecznika Praw Obywatelskich,
  • wystąpienia do Rzecznika Praw Dziecka,
  • wystąpienia do Rzecznika Praw Pacjenta,
  • opracowania i złożenia skargi konstytucyjnej do Trybunału Konstytucyjnego,
  • przygotowania i złożenia skargi do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka,
  • napisania i złożenia skargi do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.