Zielona Góra – porady prawne i inne usługi

Świadczona przez adwokata Pawła Polańskiego na rzecz klientów z Zielonej Góry pomoc prawna obejmuje wszelkie czynności związane z tworzeniem, wykładnią, stosowaniem i wykonywaniem obowiązującego prawa.
Pomoc prawna polega w szczególności na:
  • udzielaniu porad i konsultacji prawnych;
  • sporządzaniu opinii prawnych;
  • przygotowywaniu i opiniowaniu projektów umów, ugód, statutów, regulaminów, porozumień, układów, uchwał, zarządzeń, postanowień;
  • udział i reprezentowanie klientów w negocjacjach, mediacjach, spotkaniach, zgromadzeniach, aukcjach, przetargach;
  • przygotowywaniu i opiniowaniu projektów pism procesowych, odwołań, skarg i wniosków oraz innych pism związanych z postępowaniami przed Sądami państwowymi, polubownymi, trybunałami i innymi organami władzy publicznej w zakresie postępowań rozpoznawczych, zabezpieczających, egzekucyjnych i wykonawczych;
  • reprezentowanie klientów w postępowaniach przed Sądami państwowymi, polubownymi, trybunałami i innymi organami władzy publicznej w zakresie postępowań rozpoznawczych, zabezpieczających, egzekucyjnych i wykonawczych oraz w zakresie pozasądowego rozwiązywania sporów prawnych.

Na porady prawne i inne usługi można liczyć w zakresie wielu dziedzin prawa.

Pomoc prawna w różnych dziedzinach prawa

Z porad prawnych oraz innych usług skorzystać mogą zarówno klienci indywidualni, jak i firmowi z Zielonej Góry i innych miejscowości województwa lubuskiego.