Prawo administracyjne – profesjonalna pomoc adwokata Zielona Góra

Jedną z gałęzi prawa jest prawo administracyjne, które reguluje stosunki prawne pomiędzy różnymi podmiotami a organami administracji państwowej i samorządu terytorialnego. To szereg norm prawnych, które określają m.in. strukturę organów administracji, ich zadania. Prawo administracyjne określa również stosunek pomiędzy organami administracji a obywatelami. Kancelaria prawna prowadzona przez adwokata Pawła Polańskiego specjalizuje się w tej dziedzinie i może pomóc klientom m.in. przy:

 • sporządzeniu odwołania od decyzji i postanowień administracyjnych,
 • przygotowaniu zażaleń na postanowienia,
 • sporządzaniu podań, wniosków oraz innych pism w czasie trwania postępowania administracyjnego,
 • opracowywaniu opinii prawnych,
 • uzyskiwaniu pozwoleń, koncesji – np. na sprzedaż napojów alkoholowych,
 • uzyskiwaniu zaświadczeń i innych dokumentów,
 • wymeldowaniu,
 • sprawie o nadanie obywatelstwa polskiego,
 • uzyskaniu pozwolenia wodnoprawnego,
 • sprawie o zakazie prowadzenia działalności gospodarczej,
 • sprawie o zwrot dofinansowania z Urzędu Pracy.

Reprezentacja przed organami i urzędami – Polaków oraz cudzoziemców

Adwokat od prawa administracyjnego zapewnia klientowi kompleksową reprezentację, w tym także zastępstwo procesowe przed:

 • organami administracji publicznej – czyli organami jednostek samorządu terytorialnego, administracji rządowej i innymi organami państwowymi
 • sądami administracyjnymi – wojewódzkimi i Naczelnym Sądem Administracyjnym.

W kwestiach związanych z prawem administracyjnym pomoc prawnika może przydać się osobom prywatnym – obywatelom Polski, którzy np. mają nieruchomości poza obecnymi granicami kraju, jak i cudzoziemcom, którzy chcą się osiedlić na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Zielona Góra to miasto, gdzie można znaleźć rzetelnego adwokata, którego specjalizacją jest prawo administracyjnej. Zapraszamy do kancelarii prawnej prowadzonej przez Pawła Polańskiego.