Pawła Polańskiego

Clipboard01

Witamy na stronie internetowej Adwokata Pawła Polańskiego.

Adwokat Paweł Polański jest członkiem Izby Adwokackiej w Zielonej Górze,

gdzie też znajduje się jego siedziba zawodowa. Działając na rynku profesjonalnych usług prawniczych posiada on wiedzę, doświadczenie zawodowe i umiejętności praktyczne wystarczające do kompleksowej, wszechstronnej i rzetelnej obsługi prawnej zarówno przedsiębiorców, klientów indywidualnych – osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej jak i podmiotów prawa publicznego ( administracji publicznej oraz innych jednostek organizacyjnych wykonujących władzę publiczną ).

Wykonując zawód adwokata, reprezentuje on prawnie chronione interesy swoich klientów na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, ze szczególnym uwzględnieniem województwa lubuskiego, współpracując także z prawnikami działającymi na obszarze Republiki Federalnej Niemiec.

W swojej działalności zawodowej dokłada wszelkiej możliwej staranności, aby pomoc prawna udzielana klientom była na najwyższym możliwym poziomie, zaspokajając tym samym w sposób najbardziej optymalny ich potrzeby oraz zabezpieczając ich interesy przed możliwym uszczerbkiem. Z uwagi na dążenie do maksymalnego zadowolenia klienta, każda decyzja o udzieleniu pomocy prawnej poprzedzana jest bardzo szczegółową i gruntowną analizą merytoryczną przedstawionego problemu prawnego oraz rzetelnym wyliczeniem i zestawieniem kosztów przyszłej pomocy prawnej.
Zapraszamy Państwa do współpracy.