Pawła Polańskiego

Licencje

Zdjęcie w zakładce „Home”:
- źródło: Flickr – https://www.flickr.com
- autor: Jeffrey Zeldman
- tytuł: Statue, New York State Supreme Court, Appellate Division, Madison Square, Manhattan
- link do źródła zdjęcia: https://www.flickr.com/photos/zeldman/9309159022
- link do profilu autora: https://www.flickr.com/photos/zeldman/
- zdjęcie na licencji Creative Commons CC BY 2.0
- link do licencji: https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/legalcode
- link do skróconej wersji licencji: https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
- naniesione zmiany: zmiana rozmiaru zdjęcia, zmiana proporcji zdjęcia, kadrowanie

Zdjęcie w zakładce „Adwokat”:
- źródło: Flickr – https://www.flickr.com
- autor: Brent Cooper
- tytuł: Lady Justice
- link do źródła zdjęcia: https://www.flickr.com/photos/65392060@N02/5971814530
- link do profilu autora: https://www.flickr.com/photos/65392060@N02/
- zdjęcie na licencji Creative Commons CC BY 2.0
- link do licencji: https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/legalcode
- link do skróconej wersji licencji: https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
- naniesione zmiany: zmiana rozmiaru zdjęcia, zmiana proporcji zdjęcia, kadrowanie

Zdjęcie w zakładce „Zakres usług”:
- źródło: Flickr – https://www.flickr.com
- autor: Pawel Loj
- tytuł: the law
- link do źródła zdjęcia: https://www.flickr.com/photos/limaoscarjuliet/225249268
- link do profilu autora: https://www.flickr.com/photos/limaoscarjuliet/
- zdjęcie na licencji Creative Commons CC BY 2.0
- link do licencji: https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/legalcode
- link do skróconej wersji licencji: https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
- naniesione zmiany: zmiana rozmiaru zdjęcia, zmiana proporcji zdjęcia, kadrowanie

Zdjęcie w zakładce „Wynagrodzenie”:
- źródło: Flickr – https://www.flickr.com
- autor: Brent Cooper
- tytuł: Lady Justice
- link do źródła zdjęcia: https://www.flickr.com/photos/65392060@N02/5971526635
- link do profilu autora: https://www.flickr.com/photos/65392060@N02/
- zdjęcie na licencji Creative Commons CC BY 2.0
- link do licencji: https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/legalcode
- link do skróconej wersji licencji: https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
- naniesione zmiany: zmiana rozmiaru zdjęcia, zmiana proporcji zdjęcia, kadrowanie